Synergie nebo antagonismus 2 - Brno 7.12.2007

Dne 7.12.2007 proběhla na VŠKE v Brně mezinárodní konference „Ekonomika a právo – Synergie nebo antagonismus II“. V pořadí druhý ročník konference se vyznačoval zvýšeným zájmem účastníků o prezentaci příspěvků. Oproti roku 2006 se zvýšil celkový počet účastníků o více jak třetinu a v konferenčním sále se sešlo bezmála 40 akademických pracovníků z celkem osmi vysokých škol. Je potěšitelné, že si konference za krátkou dobu vydobyla dobré postavení zvláště v rámci brněnských vysokých škol o čemž svědčí 19 přednesených příspěvků, z nichž 7 bylo prezentováno ekonomickými odborníky Masarykovy univerzity Brno a další čtyři pak představili akademičtí pracovníci z Mendlovy zemědělské univerzity, provozně-ekonomické fakulty. Tradičně se konference zúčastnili také význační oborníci ze Slovenska. Konference se v roce 2007 nesla v duchu nastupujících ekonomických reforem a jejich právního rámce jak v oblasti dopadu do podnikových financí, tak ve vztahu ke světu financí a bank Naplnila tak odkaz Karla Engliše, který ekonomiku a právo považoval v praxi za propojené discipliny.
Konferenční příspěvky si mohou případní zájemci přečíst v čísle 1/2008 vědeckého časopisu VŠKE „Periodica Academica“.
Periodica Academica 2008-01