Crisis management - Ochrana životních podmínek obyvatelstva 13. a 14. června 2012

7. mezinárodní vědecká konference

„Krizový management“,

konané 13. a 14. června 2012.


GFX | /obsah/banery | Konference_CM_2012.gif

Na mezinárodní vědecké konferenci byly vytvořeny pracovní a společenské podmínky pro setkání expertů z oblasti bezpečnostního managementu, pro výměnu informací a navázání vztahů v oblasti vědy a bezpečnostního výzkumu a pro spolupráci v odborné rovině. Konference se zúčastnili experti a odborní pracovníci z České republiky, 5 států Evropy a jeden z Asie.

Záštitu nad konferencí převzali:

 • hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek,
 • primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA,
 • náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brigádní generál Ing. Miloš Svoboda,
 • rektor z pověření Vysoké školy Karla Engliše, a.s., prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.

Na konferenci přijali pozvání hosté z České republiky (dále jen ČR) např. zástupce náčelníka generálního štábu – inspektor AČR generálmajor Ing. František Malenínský, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, z krajského úřadu Jihomoravského kraje byl přítomen Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, přítomen byl také ředitel bezpečnostních veletrhů IDET Ing. Karel Torn, CSc. apod.

Ze zahraničí byli např. přítomni:

 • člen mezinárodního štábu NATO v Bruselu (Civil Emergency Planning Department) Khan Javier,
 • z International State Environmental Sharkov University in Minsk, Belarus, doc. Ing. Elena Tarasova, PhD.,
 • z Opole Univerzity of Technology, Poland doc. Ing. Wojciech Kozlowski, PhD.,
 • ze Žilinské univerzity v Žilině, Fakulty Špeciálného inžinierstva  proděkan fakulty pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.,
 • z University of Bokhariot in Uzbekistan Ortikjon Khurramov,
 • Mgr. et Mgr. Pavel Jakubovič Šarojko z Tiskové agentury UNIAN v Kyjevě na Ukrajině a další.

Pozvání přijali také představitelé z podnikové sféry a institucí veřejné správy.

Tato konference byla podporována managementem a to jak veřejné správy, tak také univerzit a podnikatelské sféry firem z České republiky, států Evropské unie a NATO. Konference se zúčastnilo celkem 91 expertů (univerzitních učitelů a výzkumníků, odborných pracovníků z oblasti bezpečnostního managementu veřejné správy a podnikatelské sféry), z toho z České republiky bylo 70 účastníků a 21 expertů bylo z 5 států Evropy a 1 z Asie.

Program konference byl rozdělen do několika částí. V první části proběhlo plenární jednání, kde vystoupila řada hostů. Mezi nimi byli přítomni a aktivně se jednání zúčastnili např. náměstek primátora statutárního města Brna, rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s., člen mezinárodního štábu NATO, náměstek generálního ředitele hasičského záchranného sboru, zástupce náčelníka generálního štábu AČR, zástupce ředitele společného operačního centra AČR, vedoucí katedry Technické univerzity v Opole z Polska, vedoucí odboru Jihomoravského krajského úřadu ČR, ředitel bezpečnostních veletrhů Brno apod. Další jednání probíhalo odděleně ve 4 odborných sekcích.

 1. sekce byla zaměřena na Přípravu a vzdělávání osob.
 2. sekce byla zaměřena na téma: Zabezpečování života na Zemi.
 3. sekce řešila oblast Ochrany obyvatelstva.
 4. sekci bylo řešeno téma Bezpečnostní výzkum.

Vybrané příspěvky byly recenzovány a publikovány ve sborníku z konference. Anglická verze sborníku byla zaslána k registraci do Thomson & Reuters Publications Processing list. Konference byla hodnocena jak účastníky konference, tak vedením Vysoké školy Karla Engliše, a.s. jako úspěšná a přínosná. Závěry z konference byly zaslány ústředním správním úřadům, jež mají řešení bezpečnosti ve své gesci.

 Jednotlivé příspěvky mohou přinést pro experty, výzkumníky, pedagogické a vědecké pracovníky univerzit a odborníky podnikatelské sféry nové impulzy v jejich odborné činnosti. Svým obsahem konference přispěla k rozšíření námětů pro dalších projekty bezpečnostního výzkumu. Stala se také zdrojem informací pro odbornou pedagogickou činnost a výcvik pracovníků z oblasti bezpečnostního managementu. Účastníci konference měli vytvořené podmínky pro navázání nebo rozvíjení spolupráce s dalšími experty.

 

Vedoucí manažer konference
doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc.


Program konference
Sborník 2012
Fotogalerie