3. mezinárodní konference - 2014

V říjnu 2014 proběhl již 3. ročník mezinárodní vědecké konference na téma „Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti“. Tato konference navazuje na tradiční konferenci VŠKE „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?“ a představuje tak současně její osmý ročník. Témata konference byla zaměřena na vývoj společnosti, myšlenek a trendů v oblasti ekonomiky, práva, managementu a společenských věd.
Konference se zúčastnili nejen akademici VŠKE, kteří využili konference mimo jiné k prezentaci výstupů svých zahraničních stáží, ale především akademičtí pracovníci z dalších institucí. Čestným hostem konference byla paní Georgiana Turculet, Ph.D. z Central Europian Universtity, která přednesla příspěvek s tématem International migration. An overview presenting ways forward from the open versus closed borders dichotomous view.
Konference zahrnovala i sekci určenou prezentacím studentů, kteří absolvovali zahraniční stáž podpořenou z projektu OP VK Inovace výuky VŠKE.
Sborník se všemi příspěvky naleznete zde

Program konference
Sborník konference 2014