Právo a spravedlnost 2016

Vysoká škola Karla Engliše Brno a Institut spravedlnosti s partnery uspořádaly ve středu 21. 9. 2016 v Brně konferenci Právo a spravedlnost zaměřenou na výkon spravedlnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Pozornost však byla věnována i ostatním státům Visegradu – Polsku, Maďarsku a Slovensku. Proto byla konference 4. ročníkem Dnů práva Visegradu, které se v letech 2012-14 konaly na Justiční akademii v Kroměříži.

Vysoká škola Karla Engliše podporuje nový Institut spravedlnosti Brno, který spojuje aktivity právníků-akademiků s advokáty a příslušníky dalších právnických profesí za účelem odborné kritiky porušování práva ze strany těch, kteří právo mají bránit. Na konkrétních příkladech chce ukázat systémové vady výkonu spravedlnosti u nás a vytvářet společenský tlak na jejich nápravu. Kdo má moc, může při výkonu trestního řízení i soudnictví tragicky zasáhnout do života lidí. Nikdo z nás si nemůže být jist, kdy Černý Petr justičního omylu či justičního zločinu padne na jeho hlavu.

Konferenci zahájil vystoupením BOLESLAW BANASZKIEWICZ z Varšavy, Polsko, (Demokratická versus technokratická kontrola ústavnosti aneb v čem je poučný polský případ) a navázal IVAN HALÁSZ, Ústav práva Maďarské akademie věd Budapešť, (Změny v maďarské justici po přijetí nového Základního zákona roku 2011). Záměrně byla zařazena jejich vystoupení jako příspěvek do debaty nad právem v Polsku a Maďarsku v době, kdy lucemburský ministr zahraničí navrhl vyloučit Maďarsko z Evropské unie. Účastníci konference mohli zhodnotit, zda lucemburský ministr je v obraze či je reprezentantem politiků, kteří o náladách občanů států v Evropské unii příliš neví. Přitom střet na volbách závislé zákonodárné a výkonné moci s mocí soudní se občas odehrává i u nás.

Na zahraniční hosty navázal MILOSLAV KALA, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, (Potřebuje Nejvyšší kontrolní úřad rákosku?). Obsahem jeho vystoupení bylo, zda rozšiřovat působnost tohoto úřadu, zvláště ve vztahu k sankčním oprávněním. Konfliktním tématem se zabýval ZDENĚK KOUDELKA, rektor Vysoké školy Karla Engliše, (Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním). Poukázal na zneužívání moci některými státními zastupitelstvími, která si vybírala soud v přípravném řízení trestním, aniž by stejné právo výběru měla druhá strana procesu, a jak se s touto situací vyrovnat po zásadu Ústavního soudu, který ji nálezem z 19. 4. 2016 prohlásil za neústavní. Aktuální téma měl JOSEF ŠÍP, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (Právo na zákonného soudce při přidělování přísedících), MAREK BENDA, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, (Medializace přípravného řízení trestního), RENATA VESECKÁ, advokátka, (Novela trestního řádu ve světle práva na spravedlivý proces), DAVID ZÁHUMENSKÝ, advokát, (Právo na spravedlivý proces v řízení před nejvyššími soudy či Ústavním soudem), JIŘÍ KMEC, advokát, (Právo na spravedlivý proces v trestním řízení v ČR z pohledu Evropského soudu pro lidská práva). Slovo měli představitelé Spolku Šalamoun JOHN BOK, (Příklady porušování procesních pravidel) a ZDENĚK JEMELÍK, (Kární žalobci). V diskuzi vystoupí předseda Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny PAVEL BLAŽEK.

Příspěvky jsou publikovány v časopise Právo a bezpečnost 2/2016. Konference je základním kamenem nové iniciativy Vysoké školy Karla Engliše a Institutu spravedlnosti na podporu práva proti bezpráví.

Zdeněk Koudelka 

Fotogalerie z konference