Synergie nebo antagonismus? - 11. 12. 2009

Dne 11. prosince 2009 proběhl na Vysoké škole Karla Engliše a.s. 4. ročník mezinárodní konference Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?
V rámci konference zaznělo 6 zvaných přednášek a 16 odborných vystoupení.
Konferenci otevřel svým úvodním vystoupením na téma „Ekonomické, právne a informačné aspekty boja s hospodárskou kriminalitou“ jeden z garantů konference Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. z Bratislavské vysoké školy práva. Z ohlasů na konferenci je patrné, že si tato akce našla své pevné místo a příznivce, čímž se zařadila mezi tradiční brněnské odborné ekonomicko právní akce.
Konferenční příspěvky si mohou případní zájemci přečíst v čísle 2/2009 vědeckého časopisu VŠKE „Periodica Academica“.
Periodica Academica 2009-02