Výkonná moc (prezident a vláda) ve středoevropském prostoru - 2015

V prosinci 2015 se uskutečnila konference Výkonná moc (prezident a vláda, veřejná žaloba) ve středoevropském prostoru. Konference se zúčastnili nejen akademici VŠKE, ale také hosté ze Slovenska, Polska a Maďarska vedle účastníků z Moravy a Čech. Písemné výstupy účastníků jsou nyní zpracovávány a budou publikovány.