Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda rady


rektor VŠKE

 

Členové rady

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
prorektorka pro studijní program Ekonomika a management

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
Ústav bezpečnosti

prof. Ing. Peter Markovič, Ph.D.
Ústav ekonomie

Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.
ředitelka Ústavu ekonomie

Mgr. Jan Sikora
předseda Akademického senátu