VŠ Brno – dálkové studium

Kombinované dálkové studium VŠ BrnoPracujete a chcete si zvýšit svou odbornost? Nebo máte jiné důvody, proč nemůžete studovat vysokou školu prezenčně? Využijte možnosti dálkového studia na VŠKE Brno. Vyjdeme vám maximálně vstříc, neboť víme, že dálkové studium VŠ (Brno), absolvované zpravidla při práci, je časově náročné. U nás lze studovat v každém věku a i při velké časové vytíženosti studenta, proto pokud přemýšlíte o dálkovém studiu VŠ, pak zvolte VŠKE Brno!

Mimo dálkového studia VŠ v Brně (tzv. kombinovaná forma studia) zprostředkováváme samozřejmě taktéž studium v klasické prezenční formě!

Proč dálkové studium na naší VŠ (Brno)?

Dálkové studium VŠ BrnoOdbornost a kvalita studia – pedagogický tým je složen ze specialistů, kteří dokonale znají svůj obor a dokážou vám své znalosti a vědomosti efektivně předat. Budete mít jistotu, že vás neučíme jen teorii, ale osvojíte si mnoho příkladů z praxe, budete řešit modelové situace nebo vám pomůžeme řešit problémy přímo z vaší pracovní praxe. Naším cílem je předat vám vše, co budete potřebovat pro své dobré uplatnění v pracovní praxi daného oboru.

Uplatnění – naši absolventi dosahují statisticky vysoké míry uplatnění na trhu práce. Je to dáno především úzkou profilací našich studijních oborů a poptávkou po zaměstnancích v dané oblasti.

Studijní podmínky – jelikož na VŠKE funguje kreditový systém, může si student upravit svůj studijní plán dle potřeby.  Snažíme se vám vyjít maximálně vstříc.

Přijímačky – přijímací řízení probíhá formou vstupního pohovoru ve velmi přátelské atmosféře, kdy se zjišťuje zájem o studium a osobní profilace zájemce.

Titul získaný dálkovým studiem na VŠKE Brno

VŠ dálkové studiumS pomocí dálkového studia na VŠKE Brno můžete po úspěšném splnění všech studijních náležitostí získat vysokoškolský titul bakalář (Bc.).

Dálkové studium (tzv. kombinovaná forma) na naší soukromé VŠ má klasickou akreditaci studijních oborů od MŠMT jako jiné veřejné vysoké školy, které poskytují prezenční i dálkové studium. S ohledem na splnění veškerých legislativních podmínek pro udělení akreditace máte záruku kvalitního odborného studia z naší strany. Akreditaci studijních programů dálkového studia VŠ Brno najdete zde.

Studijní obory

Na VŠKE můžete na základě výše zmíněné akreditace absolvovat obory z oblasti bezpečnostně-právní, ekonomiky a managementu. Konkrétně se jedná o tyto studijní obory:

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně průběhu studia a přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat

Více o dálkovém studiu na portálu Vysokeskoly.cz.