Školné a financování studia

Školné

prezenční forma studia 42.000 Kč / rok
kombinovaná forma studia 40.000 Kč / rok
poplatek za přijímací řízení  700 Kč

Školné je možné rozložit do dvou splátek, a to po podání žádosti a následném schválení žádosti o rozložení školného kvestorkou vysoké školy.


Více informací na studijním oddělení,
kontakt: Bc. Tereza Obendraufová
mobil:    +420 777 939 107 
mail:      studijni@vske.cz

Financování studia