Elektronické informační databáze

Elektronické informační databáze přístupné prostřednictvím Moravské zemské knihovny

Přístup pouze z budovy MZK

Vzdálený přístup

ASPI

EBSCO

pressreader

LIBRARY PRESSDISPLAY – newspapers

Anopress

ProQuest Central

 

Journal Citation Report

 

WEB OF KNOWLEDGE

 

NAXOS MUSIC LIBRARY

 

Springer-Link