1. mezinárodní konference - 2013

1. ročník mezinárodní vědecké konference na téma „Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti“proběhl dne 7. března 2013. Konference byla organizována v rámci projektu OP VK Inovace výuky VŠKE a představovala výstup klíčové aktivity Stáže akademických pracovníků a Praxe a stáže studentů. Témata konference zahrnovala celou řadu aktuálních otázek a problémů moderní společnosti, a to z oblasti ekonomiky, práva, managementu a celospolečenských otázek:

Konference se zúčastnili akademici VŠKE, kteří využili konference mimo jiné k prezentaci výstupů svých zahraničních stáží. Hlavním hostem byl prof. EspenBratberg University of Bergen, který přednesl příspěvek „WORRIED SICK?WorkerResponses to OrganizationalTurmoil“.

Konference zahrnovala i sekci určenou prezentacím studentů, kteří absolvovali zahraniční stáž podpořenou z projektu OP VK Inovace výuky VŠKE a v rámci svých vystoupení prezentovali anglicky získané poznatky i zkušenosti.

Program konference
Sborník konference 2013
Fotogalerie