Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Časopis Právo a bezpečnost

GFX | /obsah/banery | anglicka-vlajka.png GFX | //obsah/banery/pravo_a_bezpecnost | casopis_pravo_a_bezpecnost.jpg 

Název časopisu: 

Právo a bezpečnost

Webová adresa: www.pravoabezpecnost.cz
Jazyk článků čeština / slovenština / angličtina / ruština
ISSN: 2336-5323
Periodicita 3x ročně
Vydavatel: Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Kategorie: Právo
Kontakt: Zdeněk Koudelka (pravoabezpecnost@vske.cz)

Časopis Právo a bezpečnost (ISSN 2336-5323) vydává Vysoká škola Karla Engliše a. s. v Brně jako recenzovaný vědecký časopis. Články z něj jsou dostupné v systému ASPI WoltersKluwer a. s. Autor zasláním textu vydavateli (redakci) poskytuje nevýhradní licenci a souhlasí s publikací článku v tištěné formě časopisu a v systému ASPI WoltersKluwer. Vydavatel může text publikovat i na svých webových stránkách, pokud se rozhodne zveřejnit příslušné číslo časopisu. Honorář se poskytuje jen, jestliže je to předem dohodnuto. 

Obsah časopisu je zaměřen na oblast práva a bezpečnosti. V časopise jsou publikovány výhradně vědecké a odborné články, každý článek je anonymně recenzován dvěma recenzenty - externími akademiky, kteří nejsou v pracovním poměru u vydavatele. Vzor recenzního formuláře, složení redakční rady a technické pokyny pro autory a pokyny pro recenzenty jsou dostupné na webových stránkách časopisu.

Časopis vychází od roku 2014 a bezprostředně navazuje na stejným vydavatelem vydávaný časopis Periodica Academica od roku 2006.

ISSN 2336-5323. Registrován Ministerstvem kultury č. E 21228.

Objednávky  předplatného  přijímá  vydavatel, cena předplatného je 600 Kč ročně, jednotlivé číslo stojí 200 Kč a lze jej zakoupit v sídle vydavatele. 
Příspěvky a objednávky zasílejte na adrese pravoabezpecnost@vske.cz.

Adresa redakce

Právo a bezpečnost
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Mezírka 775/1, 602 00 Brno
pravoabezpecnost@vske.cz

Vydavatelství:

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Mezírka 775/1
602 00 Brno