2. ročník mezinárodní konference / Second year of the international conference

V únoru 2014 proběhl 2. ročník mezinárodní vědecké konference na téma „Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti“.  Tato konference navazuje na tradiční konferenci VŠKE  „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?“ a představovala tak její sedmý ročník.

Témata konference:

  • možnosti identifikace trendů aktuálního ekonomického vývoje a vlivu globálního ekonomického prostředí
  • právní aspekty podnikání, jejich vývoj a důsledky pro hospodářskou praxi
  • úloha managementu v nejistém prostředí globálního podnikání
  • mezinárodní migrace a její ekonomické aspekty
  • problémy multikulturní společnosti
  • úloha a přístupy ke vzdělávání v moderní společnosti
  • etika v podnikání a její souvislosti s organizační kulturou.
Konference se zúčastnili akademici VŠKE, kteří využili konference mimo jiné k prezentaci výstupů svých zahraničních stáží, a celá řada akademických pracovníků z dalších institucí. Hostem byl například Prof. Assoc. Dr. PawełCzarnecki, PhD. MBA rektor WyższejSzkołyMenedżerskiej w Warszawie a dále paní GabrielleHausman, MBA z vídeňské Sales Manager Academie.

Konference zahrnovala i sekci určenou prezentacím studentů, kteří absolvovali zahraniční stáž podpořenou z projektu OP VK Inovace výuky VŠKE.

Program konference

Sborník konference 2014