Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

ECTS, Diploma Supplement

GFX | /obsah/banery | ects_diploma-supplement.gif

ECTS - European Credit Transfer System

Evropský kreditní systém (ECTS) byl vytvořen proto, aby zjednodušil uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvýšil kvalitu i množství studentských mobilit v rámci Evropy. Tento systém vychází z předpokladu, že studijní zátěž studenta v průběhu studia je oceněna určitou číselnou hodnotou prostřednictvím kreditů. Každému předmětu (kurzu) je přiřazena určitá kreditová hodnota, jejíž výše vyjadřuje míru úsilí nutnou pro úspěšné zakončení tohoto kurzu. Kredity jsou studentovi uděleny až po splnění zadané práce a získání potřebné úrovně znalostí. Pracovní zátěž během celého akademického roku se rovná 60 kreditům. Jeden kredit odpovídá 28 hodinám studijní zátěže průměrného studenta. Standardní kumulativní počet kreditů za studium v bakalářském studijním programu činí 180 kreditů.

Diploma Supplement

Dodatek k diplomu je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských studijních programů.
Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně, v češtině a angličtině.
Dodatek k diplomu informuje o totožnosti držitele kvalifikace, typu a úrovni kvalifikace, obsahu studia a dosažených výsledcích, informace o národním systému vzdělávání.

Ukázka vyplněného Dodatku k diplomu Vysoké školy Karla Engliše, a.s.

Dodatek k diplomu slouží ke zlepšení mezinárodní průhlednosti a akademického a profesního uznávání kvalifikací.Dodatek k diplomu doplňuje základní doklad o kvalifikaci (diplom) a pomáhá zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství k pochopení předchozí studii a ukončené vzdělání.