Harmonogram studia 2017/18 a 2018/19

Harmonogram 2017/18

Zahájení akademického roku 01. 09. 2017
Konec akademického roku 31. 08. 2018
Elektronický zápis předmětů ZS    10. 09 .2017 - 22. 09. 2017
Elektronický zápis předmětů LS 01. 02. 2018 - 16. 02. 2018

Zimní semestr

Začátek výuky prezenční studium 18. 09. 2017
Začátek výuky kombinované studium 22. 09. 2017
Konec výuky  10. 12. 2017
Zimní prázdniny 11. 12. 2017 - 01. 01. 2018
Volba témat bakalářské práce 02. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Zkouškové období 02. 01. 2018 - 04. 02. 2018

Letní semestr

Začátek výuky prezenční studium 12. 02. 2018
Začátek výuky kombinované studium 09. 02. 2018
Konec výuky  06. 05. 2018
Zkouškové období 1. a 2. ročník 07. 05. 2018 - 24. 06. 2018
Zkouškové období 3. ročník 07. 05. 2018 - 27. 05. 2018

Zápis do studia 

Brno

zápis probíhá současně s přijímacím řízením


Státní závěrečné zkoušky - únor 2018

Splnění studijních povinností

do 06. 01. 2018

Termín odevzdání bakalářské práce

do 20. 12. 2017

Podání přihlášky k SZZ

do 20. 12. 2017

Státní závěrečná zkouška

01. 02. - 02. 02. 2018

Státní závěrečné zkoušky - červen 2018

Splnění studijních povinností

do 27. 05. 2018

Termín odevzdání bakalářské práce

do 27. 04. 2018

Podání přihlášky k SZZ

do 27. 04. 2018

Státní závěrečná zkouška

12. 06. - 19. 06. 2018

Státní závěrečné zkoušky - září 2018

Splnění studijních povinností

do 23. 06. 2018

Termín odevzdání bakalářské práce

do 22. 06. 2018

Podání přihlášky k SZZ

do 23. 06. 2018

Státní závěrečná zkouška

04. 09. - 06. 09. 2018

Promoce

Promoce studentů 3. ročníku akademického roku 2017/18    

21. 06. 2018

Promoce studentů 3. ročníku akademického roku 2017/18  

13. 09. 2018 

Harmonogram 2018/19

Presemestrální období, zápisy, zkouškové období, kontrola plnění studijních povinností, zveřejnění rozvrhu pro ZS 2018/19 3. 9. - 30. 9. 2018
Zkouškové období pro LS 2017/2018 3. 9. 2018 - 15. 9. 2018
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v září 2018 7. 9. 2018 -
Státní závěrečné zkoušky 17. 9. - 21. 9. 2018
Prodloužené období pro vykonání zkoušek za LS 2017/2018 pro studenty v kombinované formě studia 17. 9. 2018 – 31. 12. 2018
Imatrikulace  a předstudijní soustředění  20. 9. - 27. 9. 2018
Konec akademického roku 2017/2018 30. 9. 2018 -
Zahájení akademického roku 2018/2019 1. 10. 2018 -

Zimní semestr

Zahájení výuky v ZS 2017 1. 10. 2018 -
Promoce 14. 10. - 19. 10. 2018 -
Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v lednu/únoru 2019 21. 12. 2018 -
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v lednu/únoru 2019 15. 1. 2019 - 
Ukončení výuky v ZS 2018/2019 21. 12. 2018 -
Zimní prázdniny 22. 12. - 1. 1. 2019
Zkouškové období 2. 1. - 10. 2. 2019
Prodloužené období pro vykonání zkoušek za ZS pro studenty v kombinované formě studia 13. 2. - 30. 6. 2019
Zveřejnění témat závěrečných prací  10. 1. 2019 -- 
Volba tématu závěrečné práce 10. 1. - 8. 2. 2019
Podání žádosti o vlastní téma závěrečné (bakalářské/diplomové) práce 17. 1. - 24. 1. 2018
Státní závěrečné zkoušky 28. 1. - 8. 2. 2019
 

Letní semestr

Zahájení výuky v LS 2018/2019 11. 2. 2019 - 
Ukončení výuky (3. ročník bc. studia a 2. ročník NMgr. studia) 21. 4. 2019 - 
Období pro vykonání zkoušek (3. ročník bc. studia a 2. ročník NMgr. studia) 16. 4. - 5. 5. 2019
Ukončení výuky v LS 2018/19 5. 5. 2019 - 
Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v květnu/červnu 2019 30. 4. 2019 - 
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v květnu/červnu 2019 10. 5. 2019 - 
Státní závěrečné zkoušky 29. 5. 2019 - 21. 6. 2019
Odevzdání vyplněného a vedoucím práce podepsaného Zadání závěrečné práce nejpozději do  30. 6. 2018 - 
Zkouškové období  6. 5. 2019 - 30. 6. 2019
2. 9. 15. 9. 2019
Promoce 24. 6. - 29. 6. 2019
Letní prázdniny 1. 7. - 1. 9. 2019
Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v září 2019 30. 7. 2019 -
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v září 2019 7. 9. 2019 -
Prodloužené období pro vykonání zkoušek za LS 2018/2019 pro studenty v kombinované formě studia 16. 9. - 31. 12. 2019
Státní závěrečné zkoušky 16. 9. - 20. 9. 2019
Konec akademického roku 2018/2019 29. 9. 2019 -