Akademická rada

Předseda


- rektor VŠKE

Členové externí

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc. 
- Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 

Členové interní

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
- Ústav ekonomie, VŠKE

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
- prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, VŠKE 

doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.
- garant bakalářského studijního oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, VŠKE

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
- Ústav managementu, VŠKE

prof. Ing.  Peter Markovič, Ph.D.
- Ekonomická univerzita v Bratislavě

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
- ředitel Ústavu práva, VŠKE 

prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
- Ústav bezpečnosti, VŠKE