Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Akademická rada

Předseda


- rektor VŠKE

Členové externí

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc. 
- Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 

Členové interní

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
- Ústav ekonomie, VŠKE

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
- prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, VŠKE 

doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.
- garant bakalářského studijního oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, VŠKE

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
- Ústav managementu, VŠKE

prof. Ing.  Peter Markovič, Ph.D.
- Ekonomická univerzita v Bratislavě

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
- ředitel Ústavu práva, VŠKE 

prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
- Ústav bezpečnosti, VŠKE