Akademický senát

Předseda

Mgr. Jan SIKORA
Ústav informatiky, VŠKE

Členové zaměstnanecké komory

doc. Ing. Vlasta KAŠPAROVSKÁ, Ph.D.
Ústav ekonomie, VŠKE

Ing. Lucie SEMERÁDOVÁ, Ph.D.
Ústav ekonomie, VŠKE

Ing. Miroslav SPONER, Ph.D.
Ústav managementu, VŠKE

doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D.
Ústav bezpečnosti, VŠKE

doc. RNDr. Aleš RUDA, Ph.D.
Ústav informatiky, VŠKE

JUDr. Mgr. Filip  RIGEL, Ph.D.
Ústav práva, VŠKE 

Členové studentské komory

Kateřina TOMANOVÁ 
student III. ročníku VŠKE 

Bc. Radek ŘEHOŘ
student III. ročníku VŠKE 

Simona ŠTOTOVÁ
student III. ročníku VŠKE

Jan ADAM
student II. ročníku VŠKE

Anežka KREJČOVÁ
student I. ročníku VŠKE

Dominik LORENC
student I. ročníku VŠKE