VŠKE Brno – soukromá vysoká škola bezpečnostních studií

Pokud hledáte soukromou vysokou školu bezpečnostních studií v Brně, pak zvolte jeden ze dvou studijních oborů na VŠKE a zakončete své studium získáním titulu bakalář (Bc.).

Seznamte se s možnostmi studia na VŠKE Brno

Soukromá vysoká škola bezpečnostních studií umožňuje studium jak ve formě denního (prezenčního) studia, tak i formou dálkového (absenčního/kombinovaného) studia, které bývá nejčastěji využíváno zájemci z řad střední generace, kteří studují zpravidla při zaměstnání a zvyšují si tímto vzdělání a odbornost pro zlepšení kvalifikace nebo dosažení kariérního postupu.

VŠKE Brno - Soukromá vysoká škola bezpečnostně právních studiíVysoká škola Karla Engliše je díky programu Bezpečnostně právní studia jednou z mála soukromých vysokých škol bezpečnostně právních studií. Problematika bezpečnosti byla vždy důležitá, ale zdá se, že v posledních desetiletích získává stále vyšší prioritu. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli schopni předpovídat, rozpoznávat či dokonce odstraňovat stavy, které mohou vést ke vzniku konfliktních situací. Kromě toho je u nich posilována dispozice analyzovat, nalézat postupy a řešení v situacích, které napomáhají eliminaci konfliktů. Cílem vzdělávání našich studentů je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni působit na pracovních pozicích ve všech sektorech bezpečnosti (vojenský, veřejnoprávní, ekonomický, informační, společenský, technologický, energetický). 

VŠKE Brno - Soukromá vysoká škola bezpečnostních studiíNaše soukromá vysoká škola bezpečnostních studií poskytuje bakalářské studijní programy
 schválené akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě jakéhokoliv dotazu na náplň jednotlivých studijních programů či na způsob studia nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Pokud máte zájem studovat soukromou vysokou školu bezpečně právních studií, pak stačí vyplnit přihlášku.