Technologie ochrany osob a majetku

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806
Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016
Forma studia: prezenční
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

 

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806
Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016
Forma studia: kombinovaná
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Chci zaslat informace a studijní plán

Cíl bakalářského studijního oboru

Naplnění obsahu studijního oboru, který úzce souvisí s bezpečnostní politikou realizovanou v rámci bezpečnostního systému ČR, je založeno na níže uvedených oblastech:

 • všeobecná oblast vzdělávání, kde jsou jednotlivá témata zaměřena na vědomosti z právních, manažerských, ekonomických a společenských disciplín; do povinných předmětů studijního oboru jsou mimo jiné zařazeny základy evropského práva a základy ústavního, správního a trestního práva; manažerské disciplíny jsou zaměřeny na aplikace managementu do oblasti krizového managementu, získání znalostí ze základů teorie bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a dále na oblast zajištění bezpečnosti státu.
 • odborná oblast vzdělávání je zaměřena na systém ochrany osob a majetku, ochranu a sdílení utajovaných informací, bezpečnost komunikačních a informačních systémů podniku, opatření k potírání informační kriminality a uplatňování zásady informační bezpečnosti, bezpečnostní audity podniku, zpracování a implementaci bezpečnostních projektů ve všech jeho aspektech pro malý a střední podnik; student bude znát zásady činnosti soukromých bezpečnostních služeb, seznámí se s naukou o soukromé detektivní činnosti a se základy aplikované balistiky, letálních a neletálních účinků palných zbraní a střeliva. 

Uplatnění po ukončení studia

Ze zprávy Global Cybersecurity Statur Report 2015 vyplývá, že existuje nedostatek kvalifikovaných odborníků kybernetické bezpečnosti. V současné době je více než 300 000 neobsazených pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti ve Spojených státech - podle odhadů má požadovaný počet potřebných Security odborníků dosáhnout 1 až 1,5 milionu v roce 2020. Zpráva tento stav označuje za krizi talentů v oboru bezpečnosti, která je v současné době konfliktů, využití ICT napříč všemi obory a migrační krizí příležitostí právě pro naše studenty!

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic řešících problematiku bezpečnosti ve firmách a institucích soukromého podnikatelského sektoru, v soukromých bezpečnostních a detektivních službách a agenturách, podnicích na nižší a střední úrovni řízení s využitím stávajících i moderních programových produktů (SW) a informačních systémů a technologií, při řízení IT bezpečnosti podniku, soukromé bezpečnostní agentury nebo služby:

 • bezpečnostní manažeři firem (organizací) a pracovníci podniků komerční bezpečnosti,
 • pracovníci soukromých bezpečnostních a detektivních služeb a agentur (především v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví),
 • manažeři v oblasti fyzické ostrahy, převozu peněz, bodyguardingu atd.,
 • pracovníci vnitřního bezpečnostního auditu podniku ,
 • správce počítačových sítí,
 • referent zákaznických služeb (Customer Service Representation),
 • analytik bezpečnostních systémů,
 • samostatný technik IT,
 • nákupčí informačních a komunikačních technologií. 

GFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png

Informace, termíny, přihláška
Informace pro uchazeče z VOŠ