Proč VŠKE

Soukromá vysoká škola - Tagy

DATA | a_tagy | Soukroma-vysoka-skola.pngNa této stránce se nachází výpis článků s tématem „soukromá vysoká škola“ s cílem poskytnout vám maximum informací o studiu na Vysoké škole Karla Engliše, která patří k nejžádanějším soukromým vysokým školám v ČR. Její odbornost a kvalitu prokazuje mimo jiné dlouhodobě opakovaně udělovaná akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jestliže pro vás není komplikací studovat v Brně, pak vám soukromá vysoká škola Karla Engliše poskytne možnost absolvovat odborné studium velmi žádaných oborů s vynikajícím uplatněním v praxi. Není třeba se stresovat klasickými srovnávacími testy, které jsou uplatňovány na státních vysokých školách. Na naší soukromé škole probíhá přijetí formou motivačního pohovoru, kde se spíše dotazujeme na vaše požadavky a studijní preference. Cílem není vás testovat, záměrem je vám dát možnost získat vysokoškolský titul v oboru, který vás zajímá a baví.

Získejte detailní informace o konkrétních oborech studia vysoké školy Karla Engliše, případně i o možnostech dálkového studia při zaměstnání. Pokud z výpisu článků s tématem „soukromá vysoká škola“ nezískáte potřebné informace, nebo v případě, že naši školu hodláte kontaktovat napřímo, pak můžete mailovat na sekretariat@vske.cz nebo na telefonu vytočit 515 917 602.

Vyhledané výsledky pro: soukromá vysoká škola, nalezeno 42 výskytů.

Uvažujete o studiu na soukromé vysoké škole v Brně? Hledáte obory se zaměřením na oblasti práva, ekonomiky nebo managementu a chcete získat titul bakalář (Bc.)? Pokud je vaše odpověď ano, pak se seznamte s nabídkou studijních oborů naší soukromé vysoké školy. Studium na...
Pokud hledáte soukromou vysokou školu ekonomických studií v Brně, pak zvolte jeden ze dvou studijních oborů na VŠKE a zakončete své studium získáním titulu bakalář (Bc.). Ekonomika a právo v podnikání Management v podnikání Seznamte se s možnostmi studia na VŠKE Brno Soukromá...
Láká vás studium vysoké školy, neměli jste doposud možnost studovat, potřebujete si zvýšit odbornost z důvodu lepšího pracovního uplatnění, nebo jste se nedostali na státní vysokou školu? Pomůžeme splnit váš sen – studujte soukromou Vysokou školu Karla Engliše v Brně. 21. století...
Pokud hledáte soukromou vysokou školu bezpečnostních studií v Brně, pak zvolte jeden ze dvou studijních oborů na VŠKE a zakončete své studium získáním titulu bakalář (Bc.). Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě Technologie ochrany osob a majetku Seznamte se s možnostmi studia na...
...Škola má formu akciové společnosti. Škola byla založena v roce 2001 v Brně, kde má i sídlo. Na Moravě a ve Slezsku není mnoho soukromých vysokých škol. Vysoká škola Karla Engliše nabízí studentům z Moravy a Slezska možnost studia na škole...
...např. založení firmy v průběhu studia atd. Škola nám přináší mnoho příležitostí, záleží jen na nás, jak je uchopíme. Na VŠKE mám jen dobré vzpomínky, na spolužáky, vyučující, atd. Byla tam vždy přátelská atmosféra. Přístup vyučujících byl taky skvělý.“
Poslání – vyvážená relace mezi teoretickou podstatou vzdělání a nezbytnou praxí Posláním Vysoké školy Karla Engliše je najít vyváženou relaci mezi teoretickou podstatou vzdělání a nezbytnou praxí, která dává studiu patřičnou komplexnost. Student, který absolvuje vysokou školu, bude schopen uplatnit se v...
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. nabízí dva atraktivní bakalářské (Bc.) studijní programy. Pro více informací klikněte na vybraný studijní program.
Ústav ekonomie (UE)   Ředitel: doc. Ing. Hana BOHUŠOVÁ, Ph.D. hana.bohusova@vske.cz Členové: doc. Ing. Hana BOHUŠOVÁ, Ph.D. hana.bohusova@vske.cz Ústav práva (ÚP) Ředitel:     Členové: doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D. zdenek.koudelka@vske.cz JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D. filip.rigel@vske.cz +420 777 051 073  Ústav bezpečnosti (ÚB) Ředitel:  ...
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. přijímá studenty bez přijímaček! Přijímací řízení probíhá na vysoké škole do 31.3.2018  Nejsou zde žádné přijímací testy, zkoušky, nervozita, stres. V rámci motivačního pohovoru  budeme hovořit o tom, proč chcete na vysoké škole studovat, čím vás naše...
Školné prezenční forma studia 42.000 Kč / rok kombinovaná forma studia 40.000 Kč / rok poplatek za přijímací řízení  700 Kč Školné je možné rozložit do dvou splátek, a to po podání žádosti a následném schválení žádosti o rozložení školného kvestorkou vysoké školy. Více informací na...
Sídlo vysoké školy   Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Mezírka 775/1, 5. podlaží 602 00 Brno Sekretariát: sekretariat@vske.cz tel: +420 777 939 107 IČ: 255 52 465 DIČ: CZ25552465 GPS: 49.2009683N, 16.6040808E zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2815 Studijní oddělení  studijní oddělení:  studijni@ambis.cz Knihovna knihovna:  knihovna@vske.cz Ekonomické oddělení účetní oddělení: ucetni@vske.cz Ostatní kontakty Kontakty na vedení školy  zde Kontakty na...
Bakalářský studijního program "Ekonomika a management" je koncipován tak, aby připravil kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat manažerské a odborné funkce na základní a střední úrovni podnikatelských subjektů s vyšším podílem a hloubkou řešení právních aspektů podnikání. Studijní obor odpovídá...
Studijní program: Ekonomika a management B6208 Studijní obor: Ekonomika a právo v podnikání 6208R011 Forma studia: prezenční Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 42.000 Kč / rok Platnost akreditace: 1. 9. 2019 Chci zaslat informace a studijní plán Cíl bakalářského studijního oboru Cílem bakalářského studia oboru Ekonomika a právo v podnikání je...
Studijní program: Ekonomika a management B6208 Studijní obor: Management v podnikání 6208R051 Forma studia: prezenční Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 42.000 Kč / rok Platnost akreditace: 1. 9. 2019   Studijní program: Ekonomika a management B6208 Studijní obor: Management v podnikání 6208R051 Forma studia: kombinovaná Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 40.000 Kč / rok Platnost...
Vedení školy Dr. Martina MANNOVÁ  rektorka   Studijní oddělení Bc. Kristýna HUBÁČKOVÁ studijní oddělení Knihovna Bc. Kristýna HUBÁČKOVÁ studijní oddělení IT oddělení     Mgr. Bc. Jan SIKORA   IT speciaista  Ekonomické oddělení Lýdie Švástová  vedoucí ekonomického oddělení