Soukromá vysoká škola Karla Engliše Brno – dobrá investice do vaší budoucnosti

Láká vás studium vysoké školy, neměli jste doposud možnost studovat, potřebujete si zvýšit odbornost z důvodu lepšího pracovního uplatnění, nebo jste se nedostali na státní vysokou školu? Pomůžeme splnit váš sen – studujte soukromou Vysokou školu Karla Engliše v Brně.

21. století je jedinečné v mnoha ohledech. Jedním z nich je vnímání hodnoty lidských zdrojů, které v moderní době tvoří zásadní nástroj konkurenceschopnosti organizací, firem a podniků. V kontextu úvah o tom, kam investovat peníze, kde a jak je nejlépe zhodnotit, se vzdělávání jeví jako zásadní přidaná hodnota každého z nás. Právě i z tohoto důvodu stále více narůstá mimo jiné zájem o studium na soukromé VŠ. To, co v průběhu vzdělávacího procesu získáváme, není totiž „jen“ titul, ale především znalosti a dovednosti, které můžete v průběhu dalšího profesního, ale také osobního života dále zhodnocovat. Podstatnými jsou i kontakty a mezilidské vazby – to vše vám může přinést soukromá vysoká škola (K. E. Brno). 

Jaká je dnes odborná kvalita na soukromé VŠ?

Studium na soukromé vysoké škole vyvolávalo v minulosti celou řadu otázek a obav. Není se co divit, neboť řada rádoby odborných soukromých VŠ zásadně kazila reputaci opravdu kvalitním soukromým vysokým školám, což neprávem postihlo i VŠKE Brno.

Jak tedy vybrat kvalitní soukromou VŠ. Vždy se informujte na schopnosti pracovního uplatnění absolventů dané soukromé školy, na profesorský sbor a jejich odbornost. To jsou nejdůležitější faktory, které vám dají jistotu opravdu kvalitního studia, ať už se jedná o veřejnou nebo soukromou VŠ.

Veřejná nebo soukromá vysoká škola?

Soukromá vysoký škola BrnoV prvé řadě bude uchazeč o studium zvažovat, zda zvolit veřejnou vysokou školu (studium hrazené z veřejných prostředků) nebo soukromou vysokou školu (studium spojené s placením školného). Veřejné vysoké školy (MUNI, MENDELU, VUT, atd.) jsou historicky etablované instituce, které však díky své velikosti často nemohou (někdy ani nechtějí) naslouchat konkrétním potřebám svých studentů. Soukromé vysoké školy mají oproti nim právě tuto výhodu individuálního přístupu a možnosti řešit jednotlivé požadavky svých studentů, pružně reagovat na zpětnou vazbu ze strany studujících a mnohem častěji zapojovat do výuky odborníky z praxe.

Soukromá vysoká škola Karla Engliše Brno již mnoho let buduje výše uvedený individuální přístup ke studentům a výuce. Naši absolventi v rámci šetření spokojenosti s volbou vysoké školy a jejich dalším uplatněním často jako přidanou hodnotu studia na soukromé Vysoké škole Karla Engliše Brno uvádí individuální a vstřícný přístup nejen pedagogů, ale především studijního oddělení při řešení jejich požadavků a případných problémů. Zatímco některé soukromé vysoké školy poskytují vzdělávání v licenci neznámých zahraničních škol a nabízí možnost získání titulu, který nemusí být ekvivalentem tuzemských titulů, nebo se potýkají s nedostatečným odborným zajištěním své výuky, soukromá Vysoká škola Karla Engliše disponuje platnými akreditacemi a systematicky se dlouhodobě snaží svůj kádr stabilizovat. Díky účasti v národním projektu KREDO jsme v úzké spolupráci s MŠMT podnikli celou řadu strategických kroků, které mají napomoci stabilizaci naší soukromé vysoké školy.

Uchazečům o studium na soukromé VŠ rádi vysvětlíme, jak vše na Vysoké škole Karla Engliše probíhá, co je čeká, a co díky studiu našich čtyř oborů mohou získat či kde se uplatnit. Uvažujete-li o investici do své budoucnosti v podobě vysokoškolského studia, pak je soukromá Vysoká škola Karla Engliše dobrou volbou.