Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806 
Studijní obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 6806R013
Forma studia:  prezenční
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

 

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806 
Studijní obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 6806R013
Forma studia:  kombinovaná
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Chci zaslat informace a studijní plán

Cíl bakalářského studijního oboru

Naplnění obsahu studijního programu, který úzce souvisí s bezpečnostní politikou realizovanou v rámci bezpečnostního systému ČR, je založeno na níže uvedených oblastech:
  • všeobecná oblast vzdělávání, kde jsou jednotlivá témata zaměřena na vědomosti z právních, manažerských, ekonomických a společenských disciplin; do povinných předmětů studijního oboru jsou mimo jiné zařazeny základy evropského práva a základy ústavního, správního a trestního práva; manažerské discipliny jsou zaměřeny na aplikace managementu do oblasti krizového managementu, získání znalostí ze základů teorie bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a dále na oblast zajištění bezpečnosti státu.
  • odborná oblast vzdělávání je orientována na problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ekonomiky krizových situací, ochrany kritické infrastruktury, kriminologie, prevence kriminality, boje proti politickému pravicovému a levicovému extremizmu, organizovanému zločinu a terorizmu, podrobně na národní, orientačně na mezinárodní úrovni.

Uplatnění po ukončení studia

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic orientujících se na bezpečnostní prostředí a politiku, krizové řízení a ochranu obyvatelstva:
 
  • zaměstnanci orgánů státní správy a samosprávy na úseku vnitřní správy (problematika matrik, evidence obyvatel, občanských a cestovních dokladů, státního občanství, pobytu cizinců na území České republiky a věci azylu, statistiky, archivů a v neposlední řadě též Policie České republiky),
  • zaměstnanci oddělení cizinecké a pohraniční policie, ministerstva vnitra a zahraničních věcí,
  • zaměstnanci v bezpečnostních sborech (PČR, armáda, obecní policie, HZS aj.) a ve složkách integrovaného záchranného systému, v civilních i bezpečnostních službách, vězeňské službě, v oblasti prevence kriminality a krizového řízení,
  • v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví,
  • bezpečnostní systémový analytik,
  • bezpečnostní manažer,
  • samostatný bezpečnostní referent.  

GFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png

 

Informace, termíny, přihláška
Informace pro uchazeče z VOŠ