Management v podnikání

Studijní program:

Ekonomika a management B6208

Studijní obor: Management v podnikání 6208R051
Forma studia: prezenční
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

 

Studijní program:

Ekonomika a management B6208

Studijní obor: Management v podnikání 6208R051
Forma studia: kombinovaná
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Chci zaslat informace a studijní plán

Cíl bakalářského studijního programu

Cílem studia oboru Management v podnikání je připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní manažerské úkoly na základní až střední úrovni řízení. Příprava absolventů není zaměřena na určitou oblast praxe (výroba, služby, správa), ale vychází z kombinace kompetencí, uplatnitelných v praxi obecně a tedy s předpokladem návazné orientace v předmětné problematice. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základní oblasti ekonomiky a managementu jsou významně zastoupeny oblasti práva a informatiky.

Uplatnění po ukončení studia

Absolvent najde velmi široké uplatnění na řadě pozic, kde je vyžadováno ekonomické vzdělání, ale plné uplatnění je předpokládáno až po získání specifických zkušeností. Absolvent je proto schopen samostatné odborné práce nejdříve pod vedením, a to v organizacích soukromé i veřejné sféry na základní až střední úrovni řízení. 

Na příklad: 

  • začínající podnikatel,
  • asistent/referent v administrativě,
  • projektový manažer,
  • obchodník,
  • marketingový nebo logistický pracovník,
  • účetní asistent,
  • finanční či pojišťovací poradce,
  • specialista řízení lidských zdrojů.

GFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png

  

Informace, termíny, přihláška
Informace pro uchazeče z VOŠ