Ekonomika a právo v podnikání

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Ekonomika a právo v podnikání 6208R011
Forma studia: prezenční
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42.000 Kč / rok
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Chci zaslat informace a studijní plán

Cíl bakalářského studijního oboru

Cílem bakalářského studia oboru Ekonomika a právo v podnikání je příprava vysokoškolsky vzdělaných a prakticky připravených odborníků pro výkon řídících i odborných funkcí základní a střední úrovně ve všech oborech podnikání, případně v organizacích veřejné správy. Těžiště profilu absolventa je v získání znalostí a dovedností jádra navrhovaného oboru – aplikace práva v podnikání.

Uplatnění po ukončení studia

Absolventi budou znát teorii obchodního, finančního a pracovního práva a zvládnou její praktickou aplikaci na podnikové úrovni se zaměřením na uzavíraní obchodních smluv, řízení insolvence, dražební operace, ale také orientaci v prostředí hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Absolvent vedle obecných manažerských funkcí základní a střední úrovně v podnikové sféře bude připraven na výkon funkcí s větším podílem odborných nároků na právnickou přípravu.

Na příklad:
  • prokurista,
  • vedoucí advokátní kanceláře,
  • odborný referent v organizacích státní správy a samosprávy,
  • asistent/referent v administrativě,
  • začínající podnikatel,
  • specialista řízení lidských zdrojů.

GFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png

 

Informace, termíny, přihláška
Informace pro uchazeče z VOŠ