Prodloužení akreditace

Akreditace studijních oborů Vysoké školy Karla Engliše prodloužena do 1. 9. 2019. 

 Čl. II bod 4 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon o vysokých školách:

Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Zákon tedy studijním programům Vysoké školy Karla Engliše původně akreditovaným rozhodnutím Ministerstva školství z 24. 2. 2014 do 30. 4. 2018 prodloužil akreditaci až do 1. 9. 2019.