Projekt OP VK Tvorba nového studijního programu zaměřeného na praxi a jeho akreditace - Management mezinárodního podnikání

DATA | logo | Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-2017.jpg

Název projektu: Tvorba nového studijního programu zaměřeného na praxi a jeho akreditace - Management mezinárodního podnikání
Realizace: 1.6.2017 - 30.11.2019
Číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002406

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. získala projekt Tvorba nového studijního programu zaměřeného na praxi a jeho akreditace - Management mezinárodního podnikání

Záměrem Vysoké školy Karla Engliše, a.s. je v rámci projektu připravit akreditační spis k získání akreditace pro jeden zcela nový bakalářský studijní program zaměřený na praxi - Management mezinárodního podnikání, jehož zavedení vychází z analýzy potřeb trhu práce a existujících programů na soukromých i veřejných VŠ v ČR, a přispět tak ke zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce. K vybraným povinným předmětům budou vytvořeny studijní opory - v češtině a angličtině.

projekt-studijni-program.vske.cz

Výstupy monitoringu potřeb trhu práce