Projekt OP VK Inovace výuky VŠKE

Název projektu: Inovace výuky Vysoké školy Karla Engliše a. s. napříč studijními obory za účelem posílení kvality a postavení VŠ a konkurenceschopnosti studentů
Realizace: 1.1.2012 - 31.12.2014
Číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0010

Projekt zahrnoval celkem sedm klíčových aktivit. Nejvýznamnější aktivitou projektu byla příprava 16 e-learningových kurzů, které slouží studentům studijního programu Ekonomika a management, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia.

Projekt Inovace výuky zahrnoval zvýšení anglických kompetencí studentů i akademických pracovníků. V rámci projektu vyjelo do zahraničí celkem 75 studentů, kteří absolvovali přednášky v anglickém jazyce a zúčastnili se stáží u podnikatelských subjektů. Z prostředků projektu byly rovněž uhrazeny stáže pěti akademických pracovníků na vysokých školách a univerzitách v členských státech EU. Své poznatky, zkušenosti a příkl 11 925 129,44, ady dobré praxe byly prezentovány na třech mezinárodních konferencích.

Anglické kompetence studentů jsou posíleny i realizací výuky sedmi nepovinných předmětů v anglickém jazyce. V rámci projektu byly připraveny výukové texty a slovníčky, které studentům napomáhají s osvojením odborných textů.

Rovněž akademičtí a administrativní pracovníci měli možnost zvýšit svoje znalosti v oblasti anglického jazyka, po celou dobu realizace projektu byly pro ně organizovány výukové kurzy podle stupně jejich dosavadních jazykových znalostí. V rámci projektu byly pro ně připraveny i kurzy zaměřené na vyhledávání v databázích ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.

Po celou dobu trvání projektu byly pro studenty organizovány workshopy a setkání se zaměstnanci úřadů práce a personálních agentur, v rámci kterých byly prezentovány možnosti uplatnitelnosti absolventů vysoké školy na trhu práce.

Výstupy projektu jsou k dispozici v informačních systémech vysoké školy a budou využívány ve výuce i po skončení.