Projekt KREDO

Název projektu: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030.
Popis: Cílem projektu je tvorba Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030.
Trvání projektu: 20. 3. 2012 – 31. 10. 2015

V rámci zapojení akademických pracovníků do projektu KREDO byla zpracována celá řada strategických dokumentů vysoké školy i akciové společnosti, které přispěly k výraznému posunu především v oblasti stratetického plánování. V rámci spolupráce s ostatními vysokými školami došlo k výměně zkušeností s řízením vysoké školy a bylo využito příkladů dobré praxe.