Projekt OP VK Infrastruktura pro výuku - Management mezinárodního podnikání

DATA | logo | Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-2017.jpg

Název projektu: Infrastruktura pro výuku - Management mezinárodního podnikání
Realizace: 1.6.2017 - 30.11.2018
Číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002509

Cílem projektu je doplňková investiční podpora projektu zaměřeného na vytvoření nového studijního programu Management mezinárodního podnikání

projekt-infrastruktura.vske.cz

web konference konference-perspektivy.vske.cz