Projekt OP VK Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků

 

Název projektu: Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji
Realizace: 1.1.2013 - 30.06.2015
Číslo: CZ.1.07/3.2.04/04.0010

Vysoká škola Karla Engliše a. s. řeší v letech 2013-15 projekt podporovaný z OP VK s názvem Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji. Obsahem projektu je tvorba a pilotní ověření dosud chybějícího komplexního programu dalšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT pro účastníky IT pracovníky na území Jihomoravského kraje. Tento projekt vznikl na základě realizovaných výzkumů, dostupných statistik, a také s ohledem na celosvětový trend, kdy se ve světě informačních technologií stává otázka bezpečnosti prioritní oblastí. Cílem projektu Další vzdělávání VŠKE je zvýšit konkurenceschopnost IT pracovníků v Jihomoravském kraji a zvýšit tak úroveň IT zabezpečení u firem v kraji.

V roce 2013 proběhly kurzy:

  • Bezpečnost operačních systémů MS Windows
  • Bezpečnost síťových technologií
  • Kategorizace síťových útoků

V roce 2014 proběhly kurzy:

  • Pokročilé metody síťové bezpečnosti 
  • Bezpečnost webových aplikací 
  • Zajištění bezpečnosti ICT pomocí kryptografických prostředků 
  • Bezpečnost bezdrátových technologií 
  • Metodologické aspekty ICT bezpečnosti, standardy a normy 


Od 1. 7. 2015 budou kurzy v rámci udržitelnosti projektu nabízeny komerčně.
Náplň kurzů, termíny a registrační formulář naleznete na webových stránkách projektu: http://www.dalsivzdelavanivske.cz.