Proč VŠKE

Kombinované studium VŠ - Tagy

DATA | a_tagy | Kombinovane-studium-VS.pngV přehledu níže jsme pro vás sestavili seznam stránek našeho webu, které se úzce zabývají tématem „kombinované studium VŠ“. Jedná se především o informace o námi nabízených studijních programech bakalářského typu, které umožňují individuálně nastavené kombinované studium VŠ.

V případě kombinovaného studia VŠ sdílíme vizi, že možnost vzdělávat se a rozšiřovat si své odborné znalosti má mít každý. Je přece diskriminační, pokud pracovně vytížený člověk s velkým studijním potenciálem nemůže studovat, jelikož jeho časový program nejde se studiem skloubit. Právě proto nabízíme kombinované studium VŠ s jehož pomocí chceme dálkové (absenční) studium vysoké školy zpřístupnit všem, kteří si najdou alespoň minimum času, aby si s námi dohodli individuální studijní plán, který jim vyhovuje. Dokladem naší variabilní přizpůsobivosti je také absence přijímacího řízení. Ano, podmínkou započetí studia bakalářského programu na VŠKE nejsou žádné přijímačky, pouze vstupní motivační pohovor, jehož cílem je zjistit vaše zaměření, časové možnosti a požadavky na náplň kombinovaného studia VŠ.

Rádi bychom vám poskytli co nejvíce informací, abyste se mohli o tématu „kombinované studium VŠ“ dozvědět opravdu vše, co potřebujete. Objevte jednoduchou cestu k získání vysokoškolského diplomu. Těšíme se na váš případný dotaz ohledně studia na VŠKE. Pokud nás chcete kontaktovat napřímo, pak můžete psát na mail sekretariat@vske.cz, nebo zavolejte na telefon: +420 515 917 602.

Vyhledané výsledky pro: kombinované studium vš, nalezeno 11 výskytů.

...KE Brno. Vyjdeme vám maximálně vstříc, neboť víme, že dálkové studium (Brno), absolvované zpravidla při práci, je časově náročné. U nás lze studovat v každém věku a i při velké časové vytíženosti studenta, proto pokud přemýšlíte o dálkovém studiu ,...
...KE Brno nabízí dálkové studium pro dospělé (kombinovaná forma) s výsledným získáním titulu bakalář (Bc.). Studovat můžete v jakémkoliv věku, přičemž jediné kritérium pro přijetí ke studiu je zájem o daný obor a motivace ke zlepšování svých odborných znalostí. Dálkové studium pro...
...KE vyznačí shodu 1x fotografie pasového formátu Uchazeči o studium z vyšších odborných škol  ověřená kopie diplomu absolventa vyšší odborné školy. Místo ověřené kopie lze předložit originál a neověřenou kopii, na které studijní oddělení KE vyznačí shodu ...
...dvou splátek, a to po podání žádosti a následném schválení žádosti o rozložení školného kvestorkou vysoké školy. Více informací na studijním oddělení, kontakt: Bc. Tereza Obendraufová mobil:    +420 777 939 107  mail:      studijni@vske.cz Financování studia
Bakalářský studijního program "Ekonomika a management" je koncipován tak, aby připravil kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat manažerské a odborné funkce na základní a střední úrovni podnikatelských subjektů s vyšším podílem a hloubkou řešení právních aspektů podnikání. Studijní obor odpovídá...
Cílem bakalářského programu Bezpečnostně právní studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných bezpečnostních manažerů, bezpečnostních referentů a organizačních pracovníků vybraných prvků bezpečnostního systému ČR. Manažerů schopných citlivého a racionálního vnímání bezpečnostní politiky státu jako celku, integrovaného bezpečnostního prostředí a systémového uvažování o...
Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806 Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016 Forma studia: prezenční Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 42.000 Kč / rok Platnost akreditace: 1. 9. 2019   Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806 Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016 Forma studia: kombinovaná Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 40.000 Kč...
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. nabízí dva atraktivní bakalářské (Bc.) studijní programy. Pro více informací klikněte na vybraný studijní program.
Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806  Studijní obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 6806R013 Forma studia:  prezenční Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 42.000 Kč / rok Platnost akreditace: 1. 9. 2019   Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806  Studijní obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 6806R013 Forma studia:  kombinovaná Délka studia: 3 roky (6...
Studijní program: Ekonomika a management B6208 Studijní obor: Management v podnikání 6208R051 Forma studia: prezenční Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 42.000 Kč / rok Platnost akreditace: 1. 9. 2019   Studijní program: Ekonomika a management B6208 Studijní obor: Management v podnikání 6208R051 Forma studia: kombinovaná Délka studia: 3 roky (6 semestrů) Školné: 40.000 Kč / rok Platnost...
Máte nějaké dotazy, které nejsou na stránkách? Kontaktujte Studijní oddělení viz níže Studijní oddělení