Informace, termíny, přihláška

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky je možné podávat do 31.3.2018 
 • Elektronická přihláška ke studiu  zde (nebo banner na konci stránky)
 • Předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení a fotografii u přijímacího pohovoru
 • Administrativní poplatek: 700,- Kč. Složenku typu A nebo bankovním převodem, údaje se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky.  Ústřižek posledního dílu složenky vezměte sebou na přijímací pohovor (v případě dotazů kontaktujte studijní odděleníUhrazený poplatek je nevratný.

Termíny přijímacího pohovoru na letní semestr akademického roku 2017/18 

Termín Místo
06. 11. 2017 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
13. 11. 2017 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
23. 11. 2017 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
14. 12. 2017 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
04. 01. 2018 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
18. 01. 2018 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
01. 02. 2018 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
15. 02. 2018 v době 14:00 - 15:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
22. 02. 2018 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro

Každému uchazeči bude pozvánka na konkrétní čas doručena e-mailem.

Pozvánka na přijímací řízení bude uchazeči doručena nejpozději jeden týden před termínem přijímacího řízení. 

Průběh přijímacího řízení

 • Motivační pohovor

 • Kontrola Vaší přihlášky ke studiu, občanského průkazu, zaplacení poplatku 700,- Kč (v případě dřívější úhrady si s sebou prosím vezměte doklad o zaplacení), seznámení a podpis smlouvy o studiu

 • Předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Místo ověřené kopie lze předložit originál a neověřenou kopii, na které studijní oddělení VŠKE vyznačí shodu

 • 1x fotografie pasového formátu

 • Uchazeči o studium z vyšších odborných škol 

   1. ověřená kopie diplomu absolventa vyšší odborné školy. Místo ověřené kopie lze předložit originál a neověřenou kopii, na které studijní oddělení VŠKE vyznačí shodu 
   2. anotace a výpis známek předchozího studia
   3. doklad o zaplacení poplatku za uznání předmětů předchozího studia 1000,- Kč 
 • Uchazeči o studium ze zahraničí předložení dokladu o uznání (nostrifikaci) dosaženého středoškolského vzdělání

Směrnice pro přijímací řízení 

Přihláška

 Vysoké školy Brno bez přijímaček - Přihláška