Přihláška

  • Přihlášky se podávají v období vyznačeném v harmonogramu.
  • Přihláška je k dispozici zde
  • Přílohy k přihlášce:  
    1. strukturovaný životopis v jazyce, ve kterém chcete studovat
    2. kopie (stačí neověřené) dokladů o složení zkoušek z jazyka/ů, ve kterém byste rádi studovali v zahraničí
Přihlášky se odevzdávají koordinátorce zahraničních aktivit Tereze Obendraufové