Evropská informační síť pro mládež

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 33 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím, které se týkají 

  • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,
  • aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
  • kontaktu na zahraniční organizace,
  • obecných  informací o EU. 

Více informací zde:

  1. Na české internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.cz
  2. Na Facebooku www.facebook.com/EurodeskCZ
  3. Na Evropském portále pro mládež: http://europa.eu/youth/
  4. V tištěném bulletinu Mozaika: distribuován zdarma po celé ČR
  5. V Newsletteru Eurodesku:rozesílán v elektronické verzi zdarma po celé ČR, lze se zaregistrovat přes sekci Newsletter.
  6. Na evropské internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.eu

Kdo je zapojen do sítě Eurodesku v ČR

V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem), které byly pro účel poskytování služeb Eurodesku zvoleny příslušným ministerstvem v každé zemi. V České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu - Evropská kancelář Eurodesku.

Eurodesk má v ČR rozvinutou síť regionálními partnery Eurodesku, kteří poskytují informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování evropských informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k evropským informacím přístup.

Evropská kancelář Eurodesku
funguje jako koordinační centrum evropské sítě Eurodesku. Tým pracovníků v Bruselu provádí pro síť výzkum v oblasti evropských informací a řídí komunikační strukturu a informační databáze. Chcete-li tuto kancelář kontaktovat, zašlete e-mail na adresu: info@eurodesk.org