Jazyková zkouška

  • Z jazyka anglického nebo německého se skládá z písemné části (papírová verze) a krátké ústní zkoušky.
  • Zkouška proběhne začátkem dubna 2015.

Písemná

Čitelně vyplňte údaje v záhlaví a přečtěte instrukce k testovým úkolům. Písemná část se skládá z  dílčích úkolů sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod. v jazykovém materiálu středně pokročilé úrovně.

Testuje se:

  • slovní zásoba
  • gramatika
  • čtení s porozuměním
  • jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu.

Součástí písemné zkoušky bude také motivační dopis (s použitím slovníku zapůjčeného školou)

Ústní 

Studenti se v učebně po vykonání písemného testu zapíší do předložených archů na ústní zkoušku k jednotlivým učitelům. Termíny přezkoušení je nutno dodržet, eventuální změnu domluvit individuálně se zkoušejícím. Ústní část tvoří interview v trvání 7 - 10 minut na jednoho kandidáta.

Nepřítomnost:

V případě, že se na písemný test nemůžete dostavit v uvedeném termínu (pouze ze závažných důvodů), je nutné, abyste se omluvili písemně (stačí mailem) na tereza.obendraufova@vske.cz