Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Pokyny pro autory

Obsah článku GFX | /obsah/banery | anglicka-vlajka.png 

Recenzi článku provádějí tři posuzovatelé mimo instituci autora. Hodnotící kritéria jsou:
   A. Forma příspěvku / originalita
   B. Vědecká úroveň
   C. Odborná úroveň
   D. Formální úroveň (mimo jazykovou a stylistickou úroveň)
   E. Jazyková a stylistická úroveň

Formální úprava

Redakce přijímá texty zpracované výhradně ve formátu Word, v elektronické podobě, doručené elektronickou poštou. Příspěvky zasílejte na adresu pravoabezpecnost@vske.cz. Doporučená délka jednoho příspěvku je do 15 normostran, písmo Times New Roman, velikost 12. Jedna normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně mezer. Odkazy na literaturu čiňte formou poznámek pod čarou na příslušné stránce ve velikosti písma 10. Každý příspěvek musí být na počátku opatřen názvem, jménem autora, jeho e−mailovou adresou, adresou jeho pracoviště, a na konci názvem a závěrečným souhrnem v angličtině (Summary). 

Oznámení termínu přijetí

S rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí článku a recenzními posudky bude autor seznámen do 40 dnů.

Šablona ke stažení