Nabídka kurzů

 
Parametry kurzů Speciální Roční Semestrální Letní
Doba trvání kurzů 7.9.2018-31.8.2019 7.9.2018-31.8.2019 12.1.2018-31.8.2018 1.7-28.7.2018
29.7.-25.8.2018
Místo výuky Brno Brno Brno Brno
Cena (EUR) 3950 3500 2350 1550

Přípravný kurz českého jazyka pro cizince

Termín kurzu: 7. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Hodinová dotace kurzu: 28 vyučovacích hodin / týden - 1008 hodin / rok

V ročním intenzivním jazykovém kurzu češtiny si student osvojísystém české gramatiky, větnou skladbu a dostatečnou slovnízásobu. Na konci kurzu budou studenti schopni konverzace na výstupníúrovni B2.

Výuka probíhá od pondělí do pátku.

Všechny jazykové kurzy jsou vedeny zkušenými lektory s odpovídající odbornou kvalifikací v oblasti výuky českého jazyka pro cizince.

V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za výuku češtiny v rozsahu 28hodin týdně včetně základních učebních materiálů. Výuka doplňujících speciálních předmětů probíhá v časové dotaci 4-12 hodin za týden. Skladba předmětů závisí na individuálním přání studenta, celé skupiny. Kurz je ukončen zkouškou a získáním osvědčení o dosažení výstupní úrovně.

Semestrální přípravný kurz českého jazyka pro cizince

Termín kurzu: 12. 1. 2018 – 31. 8. 2018
Hodinová dotace kurzu: 28 vyučovacích hodin / týden - 588 hodin / kurz

V semestrálním jazykovém kurzu si student osvojí dostatečnou část slovní zásoby i gramatiky, díky nimž bude komunikovat česky v běžných situacích.

Cílem kurzu je úspěšné zakončení s výstupní úrovní B1 s možností na úroveň B2, při plnění individuálních úkolů a příprav,které budou kontrolovány našimi lektory.

Všechny jazykové kurzy jsou vedeny zkušenými lektory s odpovídající odbornou kvalifikací v oblasti výuky českého jazyka pro cizince.

V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za výuku češtiny v rozsahu 28hodin týdně včetně základních učebních materiálů. Výuka doplňujících speciálních předmětů probíhá v časové dotaci 4-12 hodin za týden. Skladba předmětů závisí na individuálním přání studenta, celé skupiny. Kurz je ukončen zkouškou a získáním osvědčení o dosažení výstupní úrovně. 

Roční speciální přípravný kurz pro cizince

Termín kurzu: 7. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Hodinová dotace kurzu: 28 - 32 vyučovacích hodin / týden - 1092 hodin / rok

Centrum poskytuje nejenom intenzivní jazykovou přípravu. Nabízí také přípravu ke studiu na vysoké školy ekonomického, humanitního a technického zaměření v České republice.

Pro studium ekonomických oborů je nutná dobrá znalost matematiky, anglického jazyka a vykonání zkoušky z českého jazyka. Ekonomiije možné studovat na více než patnácti vysokých školách různého zaměření v bakalářských, magisterských a doktorandských programech.

Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou zaměřeny na ověření znalostí ze středoškolské matematiky а cizího jazyka. Některé školy požadují zkoušku z češtiny a testy studijních předpokladů. Výuka v přípravném jazykovém kurzu je podřízena požadavkům k přijímacím zkouškám.

Student zakončí studium zkouškou na výstupní úroveň B2.

Organizace výuky

Studium je dvousemestrální. Zimní semestr je převážně věnován výuce češtiny, letní semestr se již zaměřuje na přípravu pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Studenti se během zimního semestru seznámí s českým jazykem a reáliemi. Letní semestr je zaměřen na osvojení si odborné češtiny potřebné ke studiu na VŠ. Dále je letní semestr zaměřen na intenzivní přípravu speciálních předmětů pro přijímací zkoušky na ekonomické, humanitní i technické obory. Výuka doplňujících speciálních předmětů probíhá v časové dotaci 4-12 hodin za týden. Skladba předmětů závisí na individuálním přání studenta, celé skupiny.

Letní seznamovací kurz

Termín kurzu: 1. 7. 2018 – 28. 7. 2018 / 29. 7. 2018 - 25. 8. 2018
Hodinová dotace kurzu: 20 vyučovacích hodin / týden - 80 hodin / kurz

V letním intenzívním jazykovém kurzu češtiny získává student bázi nutnou k základní komunikaci. Student se během kurzu seznamuje nejen s jazykem, ale především s českými reáliemi a celkovým sociokulturním prostředím. Výuka je vedena zábavnou formou, která navodí příjemnou atmosféru. Student, který nastoupí do kurzu jako začátečník, může při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně A1.


Více informací naleznete na stránkách jazykového centra