Studentská soutěž

Studentka oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě Marta Kyršová se zúčastnila studentské soutěže vědecké a odborné činnosti, pořádané fakultou Bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině.
Studentská práce Legální držitelé zbraní jako další prvek obrany a ochrany obyvatelstva ČR soutěžila v sekci bezpečnostní management. Cílem práce bylo posoudit návrh Generálního tajemníka Interpolu pana Noble, který prohlásil, že dnešní otevřená společnost má v podstatě dvě možnosti, jak se chránit proti útokům na měkké cíle – vytvořit ochranné perimetry nebo umožnit občanům nosit zbraně pro vlastní ochranu. Jeho návrh byl rozpracován do základních konceptů občanské služby, přípravy občanů na mimořádné události a účasti legálních držitelů zbraní na obraně i ochraně obyvatelstva. A to na základě provedené analýzy současného evropského bezpečnostního prostředí a výsledků dotazníkového průzkumu mezi běžnou a střeleckou veřejností, porovnávajícího postoje k obraně státu a úroveň znalostí a praktických dovedností držitelů zbraní k zajištění osobní obrany.