První projekty v rámci Business Simulator of Karel Englis

Vysoká škola začíná v novém akademickém roce s rozjezdem Business Simulator of Karel Englis /BSKE/.
Pro studenty obou studijních programů zabezpečila dlouhodobé odborné stáže a praxe ve firmách, kde si studenti osvojí návyky firemní kultury a získají praktické zkušenosti s chodem firmy.

Již v průběhu prázdnin jsme zahájili i druhou aktivitu BSKE, což je řešení projektů, které si firmy u vysoké školy zadají.

První projekt byl spuštěn pro firmu AXENTA a.s., kde tým studentů řešil výstupy dohledových bezpečnostních center. V rámci tohoto projektu se studenti museli naučit pracovat s programem pro zpracování procesních map a v rámci pravidelného setkávání se zástupci managementu firmy získali informace o jednotlivých stupních řízení v rámci krizovém managementu.

Projekt se pomalu chýlí ke konci, připravují se finální výstupy, ale jeden člen projektového týmu studentů již získal velmi atraktivní zaměstnání.

Další projekt připravila pro vysokou školu firma SOVA NET, s.r.o., což je špička mezi marketingovými společnostmi v regionu. Studenti řešili marketingové nástroje pro uvedení nového produktu Bezones, což je komunikační, obchodní a integrační B2B platforma spojující kvalitní firemní databázi a výhody mezifiremní sociální sítě.

Projektový tým složený ze studentů připravil atraktivní marketingovou strategii pro tento produkt a v průběhu akademického roku bude na této aktivitě i nadále pokračovat.

Přijď si také vyzkoušet Business Simulator of Karel Englis!

Více informací:
www.vske.cz/cz/business-simulator-of-karel-englis-bske
www.bezones.cz
www.sovanet.cz
www.axenta.cz