Přijímací řízení pro akademický rok 2016/17 vyhlášeno

VŠKE přijímá studenty na studijní obory:

• Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
• Technologie ochrany osob a majetku
• Ekonomika a právo v podnikání
• Management v podnikání

Obory lze studovat v denní (prezenční) i dálkové (kombinované) formě v Brně. Více informací o přijímacím řízení včetně termínů naleznete zde