MBA studium

Vysoká škola Karla Engliše otevírá studim v MBA programu Leadership a management excellence
Vysoká škola Karla Engliše otevírá studim v MBA programu Leadership a management excellence

V našem regionu nabízí MBA studium celá řada vzdělávacích institucí, ovšem ve většině případů je studium zaměřeno na výuku ekonomiky, účetnictví, financí a řešení rizik.

VŠKE nabízí něco zcela odlišného a jedinečného. Profesní vzdělávací program MBA na naší vysoké škole je zaměřen na osobnostní a profesní rozvoj posluchače. Program zahrnuje psychologickou diagnostiku jak na začátku, tak na konci studia. Snadno si tak ověříte přínos studia! Studium MBA se zabývá problematikou vedení lidí, týmové spolupráce, strategie efektivního řešení konfliktů, vyjednávání, řízení změn, metodiky výcviku leadershipu a interního koučinku. Hlavním cílem programu je rozvíjení osobnosti každého posluchače a jeho komunikačních dovedností nezbytných pro úspěšný výkon manažerské pozice.

Úspěšným ukončením profesně vzdělávacího programu získá absolvent profesní titul MBA uváděný za jménem.

Pojďte to vyzkoušet!
Více informací na www.vske.cz/cz/mba-studium-v-brne