Bezpečnostní kurzy na VŠKE

Největší zájem byl o problematiku bezpečnosti Windows

Partnerem konference pro bezpečnostní e-learningové vzdělávání je Vysoká škola Karla Engliše, a.s., pořádající sadu bezpečnostních kurzů:

 • Kategorizace síťových útoků
 • Bezpečnost operačních systémů MS Windows
 • Bezpečnost síťových technologií
 • Pokročilé metody síťové bezpečnosti
 • Bezpečnost webových aplikací
 • Zajištění bezpečnosti ICT pomocí kryptografických prostředků
 • Metodologické aspekty ICT bezpečnosti, standardy a normy
 • Bezpečnost bezdrátových technologií

 

Každý kurz obsahuje 3 x 4 hod. přímé výuky v laboratoři. Cena jednoho e-learningového kurzu činí 3 000,- Kč + DPH, celkem cena za kurz 3 630,- Kč. Lze si i objednat dvoudenní intenzivní variantu kurzu za tutéž cenu. Minimální počet účastníků je 4. 

 

Z uvedených kurzů byl letos největší zájem o kurz „Bezpečnost operačních systémů MS Windows“ s náplní:

 

 1. Základy počítačové bezpečnosti pro uživatele Windows
 2. Obrana Windows, aktiva, hrozby, rizika. Aplikace základních termínů bezpečnosti: důvěrnost, integrita, dostupnost, atd.
 3. Obecné zásady: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a obnova
 4. Teoretické základy bezpečnosti Windows: bezpečnostní podsystém, datové struktury využívané bezpečnostním podsystémem (SID, access token, security descriptor)
 5. Správa uživatelských účtů, autentizační protokoly, základní pravidla práce s hesly
 6. Bezpečnost souborů: přístupová práva, šifrování, komprimace
 7. Malware a obrana proti němu
 8. Bezpečnost při prohlížení webu
 9. Bezpečnost elektronické pošty

 

 

Na snímku Ing. Milan Jirsa, Ph.D. konzultuje s účastníkem kurzu způsob bezpečné práce s Windows 10