Projekt OP VVV - Infrastruktura pro výuku - Management mezinárodního podnikání

GFX | /obsah/banery | Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: Infrastruktura pro výuku - Management mezinárodního
podnikání
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002509
Doba realizace: 01. 06. 2017 - 30. 11. 2018

Anotace projektu

Cílem projektu je doplňková investiční podpora projektu zaměřeného na vytvoření nového studijního programu Management mezinárodního podnikání

Složení realizačního týmu: manažer projektu, asistentka projektu, finanční manažer

Klíčové aktivity

KA 1: Řízení projektu

Cílem aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. V rámci aktivity bude probíhat zejména koordinace činnosti všech členů týmu, kontrola činností v rámci jednotlivých aktivit, kontrola dodržování harmonogramu projektu, sledování čerpání rozpočtu projektu, vyhodnocování naplňování indikátorů projektu, vyhodnocování případných rizik projektu a návrh opatření na jejich eliminaci, komunikace s poskytovatelem dotace, příprava zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu, zajištění publicity projektu.

Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu, t.j. 18 měsíců

KA 2: Infrastrukturní zařízení výuky

Cílem aktivity je zajistit potřebnou infrastrukturu, t.j. informační systém pro řízení a organizaci přípravy na praxi a praxí, server s odpovídajícími parametry, záložní zdroj, páskovou mechaniku s magnetickými páskami, síťové komponenty pro fungování informačního systému, vybavení pro studenty a akademické pracovníky pro samotnou výuku v rámci Business Simulatoru, a to v rámci studijního programu Management mezinárodního podnikání, který bude vytvořen díky projektu Tvorba nového studijního programu.

Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu, t.j. 18 měsíců   

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky na plnění IS pro Business Simulátor a HW