Komerční bezpečnostní kurzy

Od července 2015 budou na Vysoké škole Karla Engliše, a. s., (VŠKE) probíhat komerční pětitýdenní běhy osmi bezpečnostních e-learningových kurzů. Každý kurz zahrnuje úvodní prezentaci, průběžnou konzultaci a závěrečné soustředění (celkem 3 x 4 hod. přímé výuky)

V rámci e-learningového studia budou mít studenti přístup na výukový server Moodle a na něm k dispozici potřebné prezentace, výukové videofilmy, opakovací autotesty a řadu dalších výukových materiálů. Kurzy připravili odborníci v oblasti bezpečnosti ICT z brněnských vysokých škol a z praxe. Kurzy budou probíhat jak v pevných termínech, tak na vyžádání firem či organizací. Do kurzů budou přednostně zařazování IT pracovníci firem působících v Jihomoravském kraji. Každý kurz je zakončen finálním testem, absolventi získají Osvědčení o účasti v pilotním ověření příslušného kurzu.

Kurzy jsou výsledkem prací na projektu s názvem „Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji“. Tento projekt byl na VŠKE řešen od roku 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obsahem projektu byla tvorba a pilotní ověření jednotlivých kurzů. V současné době proběhly jejich pilotní běhy, vyhodnocují se získané zkušenosti a na jejich podkladě jsou kurzy převáděny do finální podoby tak, aby je bylo možné od července 2015 spustit „na ostro“.

Více informací na http://dalsivzdelavanivske.cz/