Studenti diskutovali, v čem spočívá úspěch firmy

12. dubna 2016 Ing. Michal Postrepčiak, produktový specialista společnosti K2 atmitec, besedoval se studenty VŠKE na téma "Podnikový software jako základ úspěšné firmy". Cílem besedy bylo prakticky ukázat, jak se v podnikové praxi používají technologie přednášené v předmětu Informační systémy podniku, Důraz byl kladen na procesní a workflow diagramy, využití údajů z podnikové databáze pro tvorbu manažerských reportů a dashboardů a použití OLAP (Online Analytical Processing) pro potřeby managementu.

První otázka, která v besedě padla, byla „V čem spočívá úspěch firmy?“. Dále se diskutovalo o motivaci firem k zavedení procesního řízení, jak pomocí procesních diagramů a workflow chytře plánovat výrobu jak s jejich pomocí hledat a využívat volné výrobní kapacity, o rozdílech manažérského a zaměstnaneckého pohledu na vyhodnocení procesů, o způsobech sběru data z různých zdrojů a jejich následné agregaci pro potřebu managementu v rámci OLAP. V průběhu besedy byly na konkrétní zakázce analyzovány různé výrobní situace.

V rámci přípravy na besedu studenti shlédli záznam prezentace společnosti K2 na téma manažérského vyhodnocování a výukové video „Technologie OLAP“, natočené na VŠKE v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na závěr besedy Ing. Michal Postrepčiak a vyučující předmětu Informační systémy podniku doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., uspořádali znalostní soutěž, v rámci které deseti nejúspěšnějším studentům předali ceny.