Bezpečnostní e-learningové kurzy

Od konce roku 2015 probíhá na Vysoké škole Karla Engliše, a. s. (VŠKE) realizace osmi bezpečnostních e-learningových kurzů.

Každý kurz zahrnuje úvodní prezentaci, průběžnou konzultaci a závěrečné soustředění (celkem 3 x 4 hod. přímé výuky). V rámci e-learningového studia mají studenti přístup na výukový server Moodle a na něm k dispozici potřebné prezentace, výukové videofilmy, opakovací autotesty a řadu dalších výukových materiálů. Kurzy připravili odborníci v oblasti bezpečnosti ICT z brněnských vysokých škol a z praxe. Kurzy probíhají jak v pevných termínech, tak na vyžádání firem či organizací. Každý kurz je zakončen finálním testem, absolventi získají Osvědčení o účasti v pilotním ověření příslušného kurzu.  Další informace a přihláška zde

Kurzy jsou výsledkem prací na projektu s názvem „Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji“. Tento projekt byl na VŠKE řešen od roku 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obsahem projektu byla tvorba a pilotní ověření jednotlivých kurzů.