Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Co je CŽV?

V rámci vzdělávací činnosti poskytuje vysoká škola v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. i programy celoživotního vzdělávání (CŽV). Jsou orientované na výkon povolání a zohledňují požadavky praxe nebo se orientují zájmově v souladu s osobnostním rozvojem. Kurzy jsou zakončeny zkouškou a absolventům je vydán certifikát.

Účastníci studia v programech CŽV nejsou studenty podle vysokoškolského zákona, ale kredity, které v programech CŽV získají, mohou být úspěšným absolventům v souladu se zákonem o vysokých školách uznány až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaném studijním programu. O uznání kreditů na základě žádosti rozhoduje prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. Kredity mohou být uznány i na jiných vysokých školách.

Pro koho je CŽV?

Program kurzů CŽV vychází ze struktury vysokoškolského studia, kurzy obsahují témata, která jsou rovněž obsahem vysokoškolského studia. Kurzy jsou určeny k doplnění vědomostí absolventům středních, vyšších odborných a vysokých škol, zájemcům z řad široké veřejnosti, firmám, organizacím ve státní a veřejné správě.

Jak se mohu přihlásit?

Kurzy CŽV realizované v rámci akreditovaného studijního programu a podmínky pro přijetí do těchto kurzů stanovuje Řád CŽV. 

Kdy budou kurzy realizovány?

Kurzy budou realizovány na základě zájmu. Podmínkou otevření kurzu je minimálně deset účastníků. Informujte nás o svém předběžném (!) zájmu na adrese: czv@vske.cz nebo na telefonu +420 515 917 601. 

Jaké kurzy mohu studovat?

Management

Hodinová dotace

Cena kurzu (CZK)

Základy managementu 24 2000
Personální management 12 1000
Krizový management 12 1000

Ekonomie

Hodinová dotace

Cena kurzu (CZK)

Mikroekonomie 24 2000
Makroekonomie 24 2000
Podniková ekonomika 24 2000

Právo

Hodinová dotace

Cena kurzu (CZK)

Občanské právo hmotné a procesní 24 2000
Obchodní právo 24 2000
Pracovní právo 24 2000
Trestní právo hmotné a procesní 24 2000
Správní právo hmotné a procesní 24 2000

Bezpečnost

Hodinová dotace

Cena kurzu (CZK)

Základy teorie bezpečnosti 12 1000
Základy teorie bezpečnosti 12 1000
Základy bezpečnostních technologií 24 2000
Technologie ochrany osob a majetku 24 2000
Soukromé bezpečnostní služby 12 1000
 
Kurzy českého jazyka Hodinová dotace Cena kurzu (EUR)
Roční intenzivní kurz českého jazyka pro cizince 850 4450
Semestrální intenzivní kurz českého jazyka pro cizince 470 2750
Letní seznamovací kurz českého jazyka pro cizince 80 1550
Roční kombinovaný kurz českého jazyka pro cizince 850 5300
Roční speciální kurz českého jazyka pro cizince 850 4850

Kurzy cizích jazyků Hodinová dotace Cena kurzu (CZK)
Anglický jazyk - konverzační kurz 24 2000
Ruský jazyk pro začátečníky 24 2000
Německý jazyk pro začátečníky 24 2000
Německý jazyk pro mírně pokročilé 24 2000
Německý jazyk v obchodní praxi 24 2000