Předání akcie

Slavnostní předání akcie Vysoké školy Karla Engliše, a.s. Regionální hospodářské komoře Brno, která se stala naším akcionářem za účasti Ing. Vladimíra Dlouhého, prezidenta HK ČR.

VŠKE je škola, která propojuje vzdělání a praxi! Učíme to, co firmy a organizace od svých zaměstnanců potřebují. Spojení s Hospodářksou komorou nám pomůže ještě více propojit akademickou půdu a praxi. Skvělé! Tak totiž připravíme naše absolventy, aby se orientovali i v praktickém životě a byli vysoce cenění na trhu práce.

 DATA | /ke_stazeni/clanky | predani_akcii.jpg