Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Předání akcie

Slavnostní předání akcie Vysoké školy Karla Engliše, a.s. Regionální hospodářské komoře Brno, která se stala naším akcionářem za účasti Ing. Vladimíra Dlouhého, prezidenta HK ČR.

VŠKE je škola, která propojuje vzdělání a praxi! Učíme to, co firmy a organizace od svých zaměstnanců potřebují. Spojení s Hospodářksou komorou nám pomůže ještě více propojit akademickou půdu a praxi. Skvělé! Tak totiž připravíme naše absolventy, aby se orientovali i v praktickém životě a byli vysoce cenění na trhu práce.

 DATA | /ke_stazeni/clanky | predani_akcii.jpg