Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Cisco Academy pro studenty

Program Cisco Academy je určen pro studenty středních a vysokých škol. Cisco Academy nabízí nejen teoretickou výuku, ale i praktická cvičení včetně návrhu a konfigurací síťových zařízení. Výukové materiály jsou k dispozici v anglickém jazyce, pro zájemce i v ruském jazyce. Kurzy Cisco Academy jsou nabízeny jako kurzy semestrální. Absolvováním kurzů Cisco Academy získají účastníci mezinárodně platné certifikáty.

Výhody Cisco Academy

 • získání mezinárodně platného certifikátu
 • vysoká kreditová dotace předmětů realizoaných v rámci Cisco akademy
 • průběžné testování umožňující postupné zvládnutí látky
 • studium odborné problematiky v rámci Cisco academy umožní použití získaných znalostí při zpracování bakalářské práce

Rozdíly mezi certifikací Cisco Academy a průmyslovými certifikacemi Cisco

Cisco rozlišuje pět úrovně certifikací:

 • Entry 
 • Associate 
 • Professional
 • Expert
 • Architect. 
Certifikace Cisco akademií se obsahově plně kryjí s vybranými průmyslovými certifikacemi, zkoušky v rámci průmyslových certifikací však mají k tomu určená certifikační centra a jejich certifikáty mají na rozdíl od certifikací Cisco akademií časově omezenou platnost.

Úroveň Entry

Na úrovni Entry lze získat průmyslovou certifikaci CCENT (Cisco Certified Entry Level Technician) a tři varianty certifikace CCT (Cisco Certified Technician).
Do úrovně Entry ještě patří tři další certifikace, a to CCT Data Center, CCT Routing & Switching a CCT TelePresence. Certifikaci CCENT plně pokrývají první dva semestry Cisco akademie.
Pokud mají absolventi těchto semestrů zájem o zkoušku na průmyslovou specifikaci, musí ji vykonat v některém z certifikačních center, ačkoliv je požadovaná úroveň znalostí stejná.

Úroveň Associate

Na úrovni Associate lze získat průmyslovou certifikaci CCDA (Cisco Certified Design Associate) a devět průmyslových certifikací typu CCNA (Cisco Certified Network Associate): CCNA Collaboration, CCNA Data Center, CCNA Routing and Switching, CCNA Security, CCNA Service Provider, CCNA Service Provider Operations, CCNA Video, CCNA Voice a CCNA Wireless.

Pro program Cisco akademií byly vybrány certifikace:

CCNA Routing and Switching a CCNA Security. Certifikaci certifikace CCNA Routing and Switching lze získat i na VŠKE, s některými tématy certifikace CCNA Security se studenti VŠKE seznámí v rámci předmětu Bezpečnostní management podnikové sítě, přednášeným pro specializaci TOOM.
Průmyslovou certifikaci CCNA Routing and Switching lze složit ve dvou krocích, a to zkouškami 100-101 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) a 200-101 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2). Úroveň zkoušky Part 1 se obsahově kryje se zkouškami za 1. a 2. semestr Cisco akademie a zkouška úrovně Part 2 se zkouškami za 3. a 4. semestrem Cisco Akademie. Lze také absolvovat průmyslovou zkoušku za obě úrovně najednou, a to 200-120 CCNA Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated (CCNAX) – v rámci Cisco akademie se naproti tomu každý semestr zkouší zvlášť.

Úroveň Professional

Na úrovni Professional jsou obdobné dílčí certifikace jako na úrovni Associated, pro Cisco akademie byla vybrána pouze certifikace CCNP Routing and Switching.
Tato úroveň se skládá ze tří kurzů:
 • Routing
 • Switching
 • Troubleshooting
ani jeden z nich není na VŠKE zařazen, ale pokud bude student pokračovat na některé veřejné vysoké škole magisterským studiem, může se s těmito kurzy setkat a pokračovat v započatém studiu na vyšší úrovni.

Úroveň Expert a Architect 

Úrovně Expert a Architect kurzy Cisco akademií nejsou pokryty, ty již vyžadují získání potřebné praxe.

Zařazení kurzů Cisco Academy do volitelných předmětů VŠKE 

 

Předmět VŠKE   Kurz Cisco akademie  Semestr studia na VŠKE 
 Úvod do počítačových sítí  Introduction to networks  1. semestr
 Přepínání a směrování v počítačové síti  Routing &Switching Essentials  2. semestr
 Škálování počítačových sítí  Scalings Networks  3. semestr 
 Propojování sítí  Connecting Networks  4. semestr 


Úvod do počítačových sítí /Introduction to Networks

V průběhu prvního semestru (CCNA1 v5.0) se studenti seznámí se základy počítačových sítí včetně praktických zkušeností a znalostí zahrnující:
 • Komunikace přes Internet
 • Funkce aplikační vrstvy
 • Transportní vrstva OSI
 • Síťová vrstva OSI
 • Adresování IPv4
 • Linková vrstva
 • Fyzická vrstva OSI
 • Ethernet
 • Plánování sítě, kabeláže
 • Konfigurace a testování sítí

 Přepínání a směrování v počítačové síti / Routing &Switching Essentials

V průběhu semestru (CCNA2 v5.0) získají studenti znalosti základů směrování a technologií používaných v přepínaných sítích. Obsah kurzu pokrývá následující body:

 • Úvod do přepínaných sítí
 • VLAN a inter-VLAN routing
 • Statické směrování
 • Protokoly pro dynamické směrování (RIPv2, RIPng)
 • Single-area OSPF, OSPFv3
 • ACL
 • DHCPv4, DHCPv6
 • NAT pro IPv4

Škálování počítačových sítí / Scalings Networks

Třetí semestr (CCNA3 v5.0) se zaměřuje architekturu, komponenty a funkce směrovačů a přepínačů ve větších a složitějších sítích. Kurz zahrnuje následující oblasti:Design sítí, hierarchické modely
 • Redundance - STP, RTSP, FHRP
 • Agregace - EtherChannel
 • Wireless LAN
 • Single-area OSPF
 • Multiarea OSPF
 • EIGRP
 • IOS a licencování

Propojování sítí / Connecting Networks

Čtvrtý semestr (CCNA4 v4.0) se zabývá přenosovými technologiemi WAN sítí, konfigurací a zálohováním linek.Obsahem kurzu jsou následující témata:

 • Přehled technologií pro rozsáhlé sítě WAN.
 • Protokol HDLC a PPP. Autentizace CHAP/PAP.
 • Přenos data technologií Frame Relay.
 • Zabezpečení sítí. Virtuální privátní sítě VPN.
 • Filtrování datové provozu, pravidla ACL.
 • Širokopásmové služby ISDN, xDSL.
 • Pokročilé adresování - DHCP, NAT/PAT, IPv6.
 • Správa síťového provozu.

Kontrola znalostí průběžnými testy – ukázka 

 DATA | /cisco_academy/priklad_1 | cisco_academy-priklad_1.png

On the basis of the IP configuration that is shown, what is the reason that Host A and Host B are unable to communicate outside the local network?

The gateway address was assigned a broadcast address.

 DATA | /cisco_academy/priklad_2 | cisco_academy-priklad_2.png

What three statements are true about the IP configuration that is shown? (Choose three.)

The address that is assigned to the computer represents private addressing.

The computer is unable to communicate outside of the local network.

The prefix of the computer address is /27.

Výuka

Na VŠKE lze získat certifikaci úrovně Výuka programu Cisco academie probíhá v rámci čtyř semestrů kryjícími se s prvními čtyřmi semestry studia, přičemž otevření třetího a čtvrtého semestru je podmíněno dostatečným počtem studentů. 
Výuka probíhá 4 hodiny týdně – první dvě hodiny je obvykle přednáška nebo demonstrace a druhé dvě hodiny je praktické práce v laboratoři. 
Probranou látku si studenti mohou zopakovat pomocí autotestu, který lze i vícekrát zopakovat. 
Praktické konfigurace si lze procvičovat pomocí simulačního nástroje Cisco Packet Tracer, který si student může nainstalovat i doma (dostupný na stránkách Cisco).