Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Pro uchazeče z vyšších odborných škol

Podle ustanovení § 49 odst. 3 z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách může vysoká škola stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na vyšší odborné škole. Také Vysoká škola Karla Engliše a.s. v rámci spolupráce s vyššími odbornými školami umožňuje uchazečům o bakalářské vzdělání možnost uznání předchozího absolvovaného studia na vyšších odborných školách.

Uchazeči o studium předloží tyto doklady:
  • žádost o uznání zkoušek a zápočtů předchozího studia na VOŠ
  • výpis vykonaných zkoušek a zápočtů opatřený podpisem a razítkem školy
  • školou potvrzené anotace předmětů z vyšší odborné školy opatřené podpisem a razítkem školy
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení
Poplatek
  1000 Kč za podání žádosti o uznání zkoušek předchozího studia – převodem na účet školy nebo hotově na pokladně školy  

Po dodání výše uvedených materiálů provede prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost ve spolupráci s řediteli ústavů posouzení těchto dokumentů. O výsledku posouzení budete informováni e-mailem. Po zápisu ke studiu Vám bude vydáno rozhodnutí o zařazení do příslušného ročníku (na základě počtu uznaných kreditů) a výsledek uznání se Vám také promítne v informačním systému IS/STAG.

Žádost o uznání výsledků předchozího studia